Dlaczego zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenie sprzedaży auta to obowiązek sprzedającego. Fakt zbycia pojazdu musi być zgłoszony w Wydziale Komunikacji (w urzędzie, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany) oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń (Zgłoszenie sprzedaży do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w ciągu 14 dni).

Wraz ze sprzedażą pojazdu zbywca ma obowiązek przekazać nabywcy polisę ubezpieczenia OC. Jeśli sprzedający pragnie uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), powinien przy podpisywaniu umowy sprzedaży samochodu uregulować tę kwestię z kupującym po to, by kupujący pisemnie wypowiedział umowę, którą otrzymał od sprzedającego. Sprzedający zobowiązany jest złożyć prośbę o zwrot składki na piśmie w Towarzystwie Ubezpieczeń.

Również kupujący samochód ma pewne obowiązki. Po pierwsze, musi on zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Nabywca pojazdu ma dwie możliwości:

  • korzystać z polisy otrzymanej od sprzedającego do końca trwania jej ważności
  • lub złożyć pisemne wypowiedzenie w Towarzystwie Ubezpieczeń, w którym sprzedający zawarł ubezpieczenie OC.

Jeżeli kupujący wybierze korzystanie z polisy OC sprzedającego do końca jej okresu ważności, powinien pamiętać, że polisa ta nie odnowi się na nowy okres ubezpieczenia oraz nie otrzyma on przypomnienia o końcu ważności polisy.

Comments are closed.